среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenie z PCV na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu poza kilkoma przypadkami.

Stawianie sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego poza kilkoma przypadkami.

Balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane balustrady plastykowe na plot i furtę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak projektowane sztachety plastykowe na plot i furtkę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий